Изменение на план за регулация - Софийски околовръстен път от от 87 до от 250 - участък от жп Линия (София - Перник) до автомагистрала Люлин

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Люлин
Овча купел
Красна поляна

Прикачени документи

Тип
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед