ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. "РАЛЕВИЦА" ДО АМ "ЛЮЛИН" И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА КОНТАКТНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРИЛЕЖАЩИ КВАРТАЛИ И МЕСТНОСТИ" М. "АРТЕРИЯ "ТРАЙЧО КИТАНЧЕВ"; М. "МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ-ЗАПАД", М. "ПАВЛОВО-БЪКСТОН", М. "ГЪРДОВА ГЛАВА", М. "КАРПУЗИЦА", М. БУЛ. ЦАР БОРИС 3-2 ЧАСТ-РАЙОН ВИТОША, М. "ОВЧА КУПЕЛ АКТУАЛЗАЦИЯ", М. "ОВЧА КУПЕЛ КВАРТАЛ 50"; М. "Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 2 ЧАСТ", М. "КВ. ГОРНА БАНЯ", М. "КВ. СУХОДОЛ" - РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, РП НА "ТЕРЕН, ОТРЕДЕН ЗА ТРУДОВИТЕ ВОЙСКИ В С. СУХОДОЛ"; "ОТРЕЖДАНЕ НА ТЕРЕН ЗА СГНС-ПСИХОНЕВРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" - РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Витоша АРТ."ТРАЙКО КИТАНЧЕВ" И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО И ОТ УЛ. ЕМИЛ МАРКОВ ДО БОЯНА
Витоша '' Манастирски ливади - запад
Витоша '' ПАВЛОВО - БЪКСТОН ''
Витоша '' ГЪРДОВА ГЛАВА ''
Витоша м. "КАРПУЗИЦА"
Витоша БУЛ. ЦАР БОРИС 3-2 ЧАСТ
Овча купел ОВЧА КУПЕЛ - АКТУАЛИЗАЦИЯ
Овча купел м. "Овча Купел - кв.50"
Овча купел ЖК. ОВЧА КУПЕЛ 2
Овча купел "КВ. ГОРНА БАНЯ"
Овча купел кв. Суходол

Изходящи документи

Тип Рег. Номер Дата Издател Описание
Заповед 06.04.2020 Преглед

Прикачени документи

Тип
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Канализация Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема Телекомуникации Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема ГАЗ Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема елзахранване Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
Схема ВиК Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед
ИПУР - изменение на план за улична регулация Преглед