Подробни устройствени планове

iНаименованиеОтговорна администрацияОбхватСтатусПрикачени документи
28  ИПРЗ ж. к. "Люлин - център" и ж. к. "Люлин - главен център", район "Люлин"  Люлин: ж.к. Люлин-център, м. Люлин - главен центърВлезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/PUP 2021/387.pdf; ИПР – изменение на план за регулация&esoft.portal/LULIN GLAVEN CENTAR 09.2019/IPR.zif; ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план&esoft.portal/LULIN GLAVEN CENTAR 09.2019/IPRZ.zif
34 ПУП - ИПРЗ за м. "Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков", м. "Лозенец - III част", кв. 134а  Лозенец: Лозенец ІІІ-та частПърво обявяване в Държавен вестник и обществено обсъжданеИПР – изменение на план за регулация&esoft/planove/podrobni/2016/IPR_m_Lozenets_III_chast/; Функционална схема&esoft/planove/podrobni/2016/IPRZ_m_Lozenets_III_chast_funktsionalna_shema/; Комуникационно транспортна схема&esoft/planove/podrobni/2016/IPRZ_m_Lozenets_III_chast_komunikatsionno_transportna_shema/; Схема елзахранване&esoft/planove/podrobni/2016/IPRZ_m_Lozenets_III_chast_shema_elzahranvane/
35 ПУП по чл. 22, ал. 1 от ЗУТ за м. "Кв. Ботунец - жилищен комплекс", р-н "Кремиковци" - ПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс  Кремиковци: м. "Кв. Ботунец - жилищен комплекс"Влезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/botunec/reshenie na sos.pdf; ПР – План за регулация&esoft.portal/botunec/jilishten kompleks/PR1.zif; ПР – План за регулация&esoft.portal/botunec/jilishten kompleks/PR2.zif; ПЗ - план за застрояване&PZ2.zif
36 ПУП по чл. 17 от ЗУТ за м. "Кв. Ботунец" - р-н "Кремиковци" - изменение на ПРЗ за м. "С. Ботунец", м. "Кв. Ботунец - разширение" и м. "Ж. к. Ботунец"  Кремиковци: м. "Кв. Ботунец", м. "С. Ботунец", м. "Кв. Ботунец - разширение", м. "ж.к. Ботунец"Влезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/botunec/reshenie na sos.pdf; ПР – План за регулация&esoft.portal/botunec/chl. 17/PR.zif; Схема собственост&esoft/planove/podrobni/2016/PRZ_m_Kv_Botunets_shema_sobstvenost/; ПЗ - план за застрояване&esoft.portal/botunec/chl. 17/PZ.zif
37 ПУП по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ - ПРЗ на м. "Кв. Ботунец" - гробищен парк "Изток" - р-н "Кремиковци"  Кремиковци: м. "Кв. Ботунец" - гробищен парк "Изток"Влезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/botunec/reshenie na sos.pdf; ПР – План за регулация&esoft.portal/botunec/grobishten park/PR3.zif; ПЗ - план за застрояване&esoft.portal/botunec/grobishten park/PZ3.zif; Схема на преместваеми обекти&esoft/planove/podrobni/2016/PRZ_m_Kv_Botunets_grobishten_park_Iztok_shema_premestvaemi_obekti/
38 ПУП - ПРЗ в условията на чл. 16 от ЗУТ, изработен въз основа на решение 771 / 04.12.2015 на СОС и заповеди РД-09-50-187 / 16.03.2015 и РД-09-50-264 / 02.04.2015, издадени от Главния архитект на София на територията на поземлени имоти с идентификатори 68134.2805.1, 68134.2805.2, 68134.2805.3, 68134.2805.5, 68134.2805.55, м. "Бел камък" и 68134.2804.2, 68134.2804.7, 68134.2804.8, 68134.2804.9, 68134.2804.10, 68134.2804.13, 68134.2804.28, 68134.2804.29, 68134.2804.31, 68134.2804.83, 68134.2804.85, 68134.2804.120, 68134.2804.126 и 68134.2804.128, м. "Зад ливаде", район "Връбница", за новообразувани квартали 1, 1а, 2, 2а и 3, м. "Бел камък" и м. "Зад ливаде", район "Връбница"  Връбница: м. "Бел камък", м. "Зад ливаде"Влезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/pup/2017/PRZ_Bel kamak_Zad livade/Reshenie na SOS_552_28.07.2016.pdf; ПР – План за регулация&esoft.portal/pup/2017/PRZ_Bel kamak_Zad livade/GR1.zif; ПЗ - план за застрояване&esoft.portal/pup/2017/PRZ_Bel kamak_Zad livade/GR2.zif
41 ИПР на местност НПЗ „Изток”, м. „Къро”, квартал 12, УПИ XII - „за обществено жилищно строителство”, кв. 11 , УПИ I - „за обществено жилищно строителство”, кв.4, УПИ „за административни и стопански сгради и гаражи на МНО”, УПИ „за озеленяване”, кв. 5 „за озеленяване”, ПИ с идентификатори: № 68134.4081.5026, № 68134.4081.5031, № 68134.4081.5027, № 68134.4081.19, № 68134.4081.200, № 68134.4081.1277, № 68134.4081.181, улица между о. т. 21а - о. т. 34, кръстовище със ул. "Проф. Петър Мутафчиев”, р-н „Младост”  Младост: м. "Къро"Влезли в силаИПР – изменение на план за регулация&esoft/planove/podrobni/2015/IPR_m_Karo/
43 ИПРЗ на м. "Люлин - 8 м. р.", бул. "Сливница", р-н "Люлин"  Люлин: ж.к."Люлин - 8 мр"Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъжданеИПР – изменение на план за регулация&esoft.portal/LIULIN 8 MR SLIVNITSA 2024/ipr.zif; ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план&esoft.portal/LIULIN 8 MR SLIVNITSA 2024/IPRZ.zif; Схема елзахранване&esoft.portal/LIULIN 8 MR SLIVNITSA 2024/el.zif; Схема ВиК&esoft.portal/LIULIN 8 MR SLIVNITSA 2024/voda.zif
45 ПРЗ на местност в. з. "ПРИПЛАТ - РАЗШИРЕНИЕ - ЗАПАД", р-н "Витоша"  Витоша: в.з. Приплат - разширение - западВлезли в силаРешение на СОС&esoft.portal/pup/2017/VZ PRIPLAT/Reshenie_na_SOS_109.pdf; ПР – План за регулация&esoft.portal/pup/2017/VZ PRIPLAT/GR1.zif; ПРЗ - план за регулация и застрояване&esoft.portal/pup/2017/VZ PRIPLAT/GR2.zif
46 ИПРЗ на м. "Филиповци - източна част (разширение)"   Люлин: м. "Филиповци - източна част (разширение)"Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъжданеИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план&esoft/planove/podrobni/2014/IPRZ_m_Filipovtsi/
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 269 записи