Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Красно село М. Ж.К. "КРИВА РЕКА" кв. 15а, УПИ I, местност М. Ж.К. "КРИВА РЕКА" Покажи на карта

Прикачени документи

Тип документ
Виза за проектиране Преглед