Разработки и обхвати

Район Местност Друго адресно описание Тип на разработката Прикачени документи
Подуяне СУХА РЕКА - ЗАПАД кв. 36, УПИ II-ОБЩ.-ЗА ОФИСИ И МАГАЗИНИ, V-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ТРАСЕ НА МЕТРОПОЛИТЕН, НОВ: II-ЗА ПАРКИНГ И ТРАСЕ НА МЕТРОПОЛИТЕН, местност СУХА РЕКА - ЗАПАД ИПР - изменение на план за регулация Покажи на карта

Прикачени документи

Тип документ
Графична част Преглед
Градоустройствена заповед със заличени лични данни Преглед