• Разрешение за строеж № 172/07.07.2023, издадено от Главен архитект на Столична община
  Към УВЕ за строеж
  Статус Регистриран
  Възложители: "ОХРИДСКО ЕЗЕРО ПАРК" ЕАД
  Строеж/Обект: Трета
  КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ - "ОХРИДСКО ЕЗЕРО
  РЗП = 87127,37 кв.м, РЗП със сутерен = 111610,97 кв.м, ЗП = 9265,32 кв.м,
  Имот/Обхват: Идентификатор КККР(имот): 68134.305.144, район: Възраждане, кв. 28, УПИ XI - 144 "За ЖС, офиси, магазини, общ. обслужване, трафопост и подземни гаражи", местност НПЗ Средец, гр. София
  Строителен надзор: "СТРОЙНОРМ" ЕООД