Удължава се срокът на Студентския конкурс за идеи за нов басейн в ж.к. „Надежда“

липсва
Дата на публикуване: 23.05.2022

Столична община и Университета по архитектура, строителство и геодезия  удължават срока за предаване на конкурсните проекти за идеи за изграждане на учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн до 15 СУ „Адам Мицкевич“ в ж.к. Надежда, гр. София.

Регистрацията за участие е до 20.08.2022 г., а срокът за предаване на конкурсните проекти е 26.08.2022 г.

Отличените три проекта от журито и един проект от жителите на район „Надежда“, които ще получат парични награди, ще бъдат обявени на 07.09.2022 г.  Класираният на първо място участник ще представи конкурсната си разработка на среща на консорциума и партньорите попроект УРБиНАТ в Брюксел в края на м. септември 2022 г., като организаторите на конкурса ще покрият разходите за участие в конференцията на един представител на екипа.

Пълната информация може да бъде намерена на сайта на конкурса: https://konkurs-baseyn-nadezhda.eu/.