ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

липсва
Дата на публикуване: 03.07.2020

На 02.07.2020 г. се проведе обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградите на районните администрации на р-н Слатина и р-н Изгрев с адреси, както следва:

- район Слатина: бул. „Шипченски проход” № 67;

- район Изгрев: ул. „Атанас Далчев“ № 12,

както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

Писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството съответните районни администрации или по електронна поща: info@so-slatina.org, info@so-izgrev.bg;

Общественото обсъждане ще приключи със заключителна дискусия, която ще се проведе на 16.07.2020 г. от 17:30 ч. в зала Универсиада.

С презентациите на арх. Здравко Здравков и арх. Жоржета Рафаилова от представянето можете да се запознаете тук:

Презентация на арх. Здравко Здравков

Презентация на арх. Жоржета Рафаилова