Публикувани схеми на Стара София от 1936 г.

липсва
Дата на публикуване: 15.02.2017

В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ са публикувани схеми на Стара София от 1936 година. Схемите съдържат информация за изградените канализация, водопровод, паваж, паркове и паваж  до 1934 и състоянието им към 1936 г.

Виж схемите