Столична община иска да получи за ползване и управление минералните води в Казичене

липсва
Дата на публикуване: 30.01.2023

На заседанието си, проведено на 26 януари 2023 г. Столичния общински съвет прие решение, с което дава съгласие Кметът на Столична община да предприеме действия пред Министерството на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне за ползване и управление на обособен участък „Казичене“ (№ 31а) от находище на минерални води № 31 „Казичене-Равно поле“ – изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Внесеният доклад от името на арх. Здравко Здравков,  Главен архитект на Столична община и Николай Гюров,  Кмет на район Панчарево е свързан с осъществяването на основната цел на Стратегията за използване и управление на потенциала от минерални води на територията на СО - „Развитие на София като БАЛНЕОЛОЖКИ ЦЕНТЪР НА  ЕВРОПА чрез възраждане, утвърждаване  и  модерно  продължение на  античната хидротермална култура и традиция“.

Минералните води на София са важен фактор за устойчивото развитие на града и околоградския район, поради което приоритетна задача на Столична община е устойчивото използване и оползотворяване на ресурсите  от 8-те типа минерални води на територията на София и Софийски регион.

За успешното използване на ресурсите от лековити води с висока минерализация и повишено съдържание на силиций в участък „Казичене“ предстои да извършим сериозен обем работа за обследване актуалното състояние на вододобивните съоръжения и възстановяване експлоатацията на нестопанисвани/занемарени повече от 30 години сондажи с дълбочини 630 м–680 м, извеждащи на повърхността най-топлите минерални води на  територията на Столична община с температура 60°-80° С.

Съгласно предвижданията на Стратегията тези води ще са основата за изграждането на извънградски балнеоложки център в подножието на Лозенската планина, за междуселищни рекреационни комплекси в района Казичене-Кривина, както и за отопление на училище и детска градина в Казичене.