Актуализиран е регистъра на Удостоверенията за въвеждане в експлоатация

липсва
Дата на публикуване: 13.10.2020

Данните от стария регистър на електронния портал на НАГ за Удостоверения за въвеждане в експлоатация вече са мигрирани в новоразработения такъв, който можете да разгледате на следния линк: https://www.sofia-agk.com/RegisterCertificateForExploitationBuildings

Регистърът съдържа данни за сградни и благоустройствени обекти на територията на Столична община, издавани от 2006 година до момента. Можете да извършвате търсене по богат набор от критерии. Удостоверенията, издавани през последната година са с препратка към карта, където можете да видите точното местоположение на обекта.