Акцията по премахване на незаконни рекламни елементи в София продължава.

липсва
Дата на публикуване: 16.12.2016

Направление “Архитектура и градоустройство“ премахна още 23 незаконно поставени рекламни съоръжения в столицата. Целта е, чрез намаляване броя на рекламните елементи, да се освободи максимална част от публичното пространство. Към настоящия момент има действаща схема, в която стриктно са определени местата за поставяне на рекламни елементи, който са съобразени с поетапното освобождаване на важни обществени пространства.

Акцията на НАГ се извършва в Зона 1 и 2, като до началото на следващата седмица ще бъдат премахнати още 12 незаконно поставени рекламни елемента.

Направление „Архитектура и градоустройство“ информира, че на територията на Столична община ще бъдат премахнати всички рекламни съоръжения, поставени извън регламентираните правила. Акцията ще продължи и в зоните 3 и 4.