Записване за приемния ден на Главния архитект на СО

липсва
Дата на публикуване: 15.05.2017

Във връзка с предварителното записване за приемния ден на Главния архитект на СО по утвърден график, Ви уведомяваме, че тъй като сряда 24 май 2017 г. е официален почивен ден, записването ще се извърши на 23.05.2017 г. от 09:00 часа за 25.05.2017 г. на посочения тел: 02/9238 310