НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ НАГ

липсва
Дата на публикуване: 30.03.2020

От днес 30.03.2020 г. Направление “Архитектура и градоустройство” предоставя на всички граждани и представители на бизнеса на територията на Столична община възможността да се възползват от още две електронни услуги:

1.Заявяване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

Повече информация за услугата можете да видите на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-pRdlt2enEc%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/ServiceCalculator/Calculate?serviceId=-pRdlt2enEc%3D&officeId=mvdzcJbaG40%3D

 

2.Заявяване и получаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

Повече информация за услугата можете да видите на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/Services/Info/bdJXJsk2Ho0%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D

Можете да изчислите предварително таксата на услугата на следния линк: