Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план по електронен път

липсва
Дата на публикуване: 24.04.2020

Издадените визи, заявени по електронен път, чрез електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство" се публикуват в Регистър "Визи за проектиране".

Отново Ви напомняме, че вече можете да заявявате и получавате по електронен път:

Срокът за изпълнение на електронната административна услуга е 14 дни. За да заявите електронна услуга в НАГ е необходимо да имате квалифициран електронен подпис и потребителски профил на електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство". Как да регистрирате профил можете да видите тук: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/968

Резултатът от извършената услуга (графиката на издадената виза) се визуализира в раздел информация (под съответния рег. номер) и е прикачена към Карта на административните актове.

Пример: https://www.sofia-agk.com/RegisterVisasOfProection/Info?url=1Lfeoowb7G8=

 

Отново Ви напомняме, че от началото на месец април Направление "Архитектура и градоустройство" надгради системата за издаване на административни актове, като предостави възможност на районните администрация да публикуват издадените визи от Главен архитект на район в Регистъра.

Можете да извършвате търсене по следните критерии:

1.Рег. Номер

2.Дата  (с възможност за задаване на избран период)

3.Основание

4.Издател

5.Район 

6.Местност

7. Квартал по регулация

8. Квартал по регулация

9. УПИ №

10. Идентификатор КККР (имот)

11. КВС

12. Описание регулация

13. Описание адрес