Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 02.12.2016

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г.

Дневен ред:

1. Задание за провеждане на архитектурен конкурс за: "Обемно-пространствена концепция и идеен проект за реконструкция на съществуваща сграда - топлоцентрала на НДК в Център за изкуство и култура"

Дневен ред на заседанието - Заповед РД-09-09-110/02.12.2016 г.