Пресконференция във връзка с опазване на културно-историческото наследство на територията на Столична община

липсва
Дата на публикуване: 27.02.2018
На 27 февруари 2018 г. от 12.00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община се проведе пресконференция на тема „Опазване на културно-историческото наследство на територията на Столична община“. На пресконференцията присъстваха министърът на културата г-н Боил Банов, зам.-кметът на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и туризъм“ доц. д-р Тодор Чобанов и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.

Основният акцент на пресконференцията бяха предложенията на Столична община за даване на статут на културна ценност на важни обекти и връщането на статут за обекти, на който той е бил отнет.

Бяха представени и идеи и предложения на Столична община за мерки и финансови механизми за подпомагане собствениците на сгради – недвижими културни ценности за извършване на дейностите по опазване, реставрацията и социализацията им.

Презентацията на арх. Здравко Здравков по темата може да видите тук.