Лиза Мюлер от Gehl Architects: „Възхитени сме от българския екип специалисти в областта на градското планиране“.

липсва
Дата на публикуване: 30.03.2017

                 В рамките на едноседмичната си работна визита в София, екипът на световно известния датски урбанист Ян Геел проведе серия от обучения на български архитекти, урбанисти, инженери и специалисти в областта на градското планиране. Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер представиха използваните от Gehl Architects методи и подходи в анализа на публичните пространства, като дадоха примери от прилагането им в Копенхаген и в други градове по света, където са помогнали за подобряването на градската среда, намаляването на автомобилния транспорт и повишаването на качеството на публичните пространства. Участниците в обучението работиха по темите "Места за отдих и култура", “Мобилност", "Качество на публичните пространства" и "Публичен живот". В края на груповата работа бяха представени заключения за предизвикателствата пред София в развитието на основните публични пространства. Резултатите от груповата работа ще бъдат включени в обобщаващия доклад на Геел.

      Според архитектите Вамберг и Мюлер, българската столица има всички предпоставки да се превърне в град, предоставящ удобства на своите граждани и гости, за да живеят по-комфортно и по-спокойно. „ДНК-то на София е много добро. Структура на града е последователна, обединена- имате много зеленина, паркове, дървета по улиците“, отбеляза Хенриет Вамбер. Основните проблеми, които направиха впечатление на експертите са, че с течение на времето са станали някои натрупвания, които са довели до нарушаване на публичното пространство, като акцентираха върху големия брой автомобили имащи достъп до централната градска част, паркираните коли около църкви и паметници, стресираните пешеходци пресичащи тичайки места без светофари, остарялата настилка, както и построените във времето високи сгради в столицата, които скриват изгледа към планината. Не добро впечатление са направили и зоните за сервиране пред заведенията за хранене, които според Вамберг и Мюлер заемат твърде голяма площ върху тротоарите, което нарушава движението и комфорта на преминаващите пешеходци.

                 Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от Gehl Architects поздравиха Главния архитект на Столична община арх. Здравков за амбицията и куража да се изправи пред предизвикателството да превърне българската столица в град за хората. Така София ще се нареди до градове като Копенхаген, Стокхолм, Лондон, Мелбърн, Сан Франциско и Ню Йорк, където Ян Геел е помагал за подобряване качеството на публичните пространства и за прехода от автомобилен към пешеходен и велосипеден транспорт. 

          Работната програма на експертите от Gehl Architects продължава с публична лекция, посветена на качествените публични пространства в градовете.  Тя ще се състои днес (30-и март) от 18.00 часа в Аула “Максима“ на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), на адрес София 1046, бул. Христо Смирненски № 1. Достъпът е свободен за всички граждани. Ще ви очакваме!