Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 27.10.2016

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г.

Дневен ред:

1. Офис сграда с подземни паркинги, търговски площи, ресторант и трафопост, находящ се в УПИ III-1768, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.2794 по КК, кв. 10, м. "Малинова долина-обслужващи обекти на околовръстен път", по плана на гр. София, район "Витоша"

2. Офис сграда с подземен паркинг, находяща се в УПИ II-810, 1774 - "за административна сграда, шоурум, магазини, сервиз, складове и ТП", ПИ с идентификатор 68134.2045.810 по КК, кв. 10, м. "Малинова долина-обслужващи обекти на околовръстен път", по плана на гр. София, район "Витоша"

Виж документи:

Дневен ред на заседанието - Заповед РД-09-09-95/26.10.2016 г.

Матариали по т. 1

РУП

РУП 2012 РЕГ. ПЛАН

РУП 2012 ПЛАН

РУП 2012 СИЛУЕТИ

РУП 2016 ПЛАН

РУП 2016 СИЛУЕТИ

АРХИТЕКТУРА

ПЛАНОВЕ

ПЪРВИ ЕТАЖ

ВТОРИ ЕТАЖ

ТРЕТИ ЕТАЖ

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

ПЕТИ ЕТАЖ

ШЕСТИ ЕТАЖ

СЕДМИ ЕТАЖ

ОСМИ ЕТАЖ

СУТЕРЕН 1

СУТЕРЕН 2

РАЗРЕЗИ

1

2

3

4

Ситуация

Ситуация

Фасади

Фасади

Матариали по т. 2

Обяснителна записка

РУП

РУП

РУП Силуети

Планове

Планове

Разрези

1

2

3

4

5

6

7

Фасади

1

2

3

4

5

6

7