Народното събрание окончателно прие измененията в ЗУЗСО

липсва
Дата на публикуване: 28.03.2018

     На проведено пленарно заседание на 28 март 2018 г. 44-тото Народно събрание окончателно прие след второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).

     Инициативата за изменението на ЗУЗСО е на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, Главния архитект Здравко Здравков и експертите на Направление „Архитектура и градоустройство“. Измененията бяха внесени в Народното събрание на 4.10.2017 г. от  депутата Александър Ненков и народните представители от ПП „ГЕРБ“, като същите бяха приети на първо четене на 11.01.2018 г.

     Законопроектът цели да реши възникналите при прилагане на ЗУЗСО проблеми през изминалите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на София. Промените включват регламентиране на зони, в които няма да има ограничение на височината на сградите, като Народното събрание реши същите да бъдат определени допълнително, чрез процедура на изменение на  Общия устройствен план (ОУП). Височината на сградите в центъра на София няма да надвишават 50 метра, а в зоната около южната дъга на столицата 15 метра. В останалите части на столицата максималната височина на застрояване е предвидена да бъде 75 метра, като на сградите които надвишават 50 метра ще бъде задължително изготвяне на транспортен анализ.

     Народните представители приеха и промени касаещи ограничения в надвишаването на интензитета на застрояване в ъглови имоти. Друга важна промяна в ЗУЗСО е забраната да могат да бъдат променяни подробните устройствени планове за жилищните комплекси в срок от 5 години след приемането им. Изключение могат да правят само промени в Общия устройствен план, с които би се променило предназначението на отделни зони.  

     Промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община ще влязат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник.