Градоустройствен план на град София 1891- 1892 г.

липсва
Дата на публикуване: 01.02.2019

В поредица от публикации, съвместно с екипа на Регионален исторически музей, ще Ви представим дигитализирани стари кадастрални и подробни и общи устройствени планове.

В раздел Предходни устройствени планове можете да разгледате  Градоустройствен план на град София 1891- 1892 г.

В предишни публикации вече Ви представихме:  

Общ градоустройствен план на София от 1961 година

ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН") И ПРИЛОЖЕНИЯ

Първият градоустройствен план 1879 година