Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 12.10.2018 г. /петък/

липсва
Дата на публикуване: 09.10.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

Проучвания на варианти за изграждане на велотрасе в Студентски град.

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 12.10.2018 г. /петък/ от 11.00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

Проучване за велотрасе в Студентски град