Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

липсва

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Електронно заявяване и получаване на "Удостоверение за устройствен статут на имот" можете да извършите, ако регистрирате потребителски профил на електронната страница на НАГ. Как се регистрира потребителски профил можете да видите в секция Как да > Видео уроци> Как да регистрирам потребителски профил в портала на НАГ.

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга,при условията на чл. 19 от ЗЗЛД. Пълен текст условията можете да видите ТУК