Отворена покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня

липсва
Дата на публикуване: 01.06.2020

ОП “Софпроект” публикува на интернет страницата https://sofproect.com/portfolio/banya/ получените въпроси и отговори по процедурата на конкурса за Централната баня. Тя вече е отворена за кандидатстване и остава по-малко от месец за подаването на документи за участие. Надяваме се да получим добре аргументирани и задълбочени концепции за бъдещото развитие на северното и източно крило на историческата сграда. Целта е да намерим заедно най-доброто решение, което да е в интерес на гражданите на Столична община. Участвайте в конкурса, като ни изпращате вашите предложения!

Отворена покана за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня:   

https://sofproect.com/portfolio/banya/?fbclid=IwAR3Qw0J_E536HO1x2roR67llZT7UEezCRo_Nv2_LIBMKEi7oBeTUgoTOYQ8