ОДОБРЕН ПУП ЗА ПАРК „СВЕТИИ БЪЛГАРСКИ“ В КВ. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО“, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

липсва
Дата на публикуване: 27.10.2023

Със заповед № САГ23-РА50-333/26.10.2023г. на Главния архитект на СО се одобри подробен устройствен план /ПУП/, с който се създава урегулиран поземлен имот за реализацията на парк „Светии Български“ в кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“.

Макар и не голям по размер, с приблизителна площ от 6 000 м2, реализацията му ще придаде висока добавена стойност за развитието на един от най-бързо развиващите се и привлекателни райони на Столицата. Проектното предложение предвижда и  ситуирането на параклис в кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, в който такива обекти са ограничени и почти липсват.

Планът е изработен и одобрен по реда на чл. 16 от ЗУТ, благодарение на което са избегнати дългите процедури по отчуждаване на частните имоти, попадащи в обхвата на парка. След влизането в сила на ПУП имотите, предвидени за обществени мероприятия ще бъдат придобити от общината, което ще  улесни последващата им реализация.

С осъществяването на новото зелено пространство за отдих  и предвидения параклис в сърцето на квартала ще се създаде подходяща среда за сформиране на социална общност между жителите на квартала.