Инициативата “Зеленият преход на гарите” стартира диалога за устойчивото развитие на терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне

липсва
Дата на публикуване: 09.06.2022

Събитието на 20.06. в Сточна Гара е кулминация в проекта “Зеления преход на гарите”, който събира студенти, преподаватели, експерти, заинтересовани страни и граждани, за да обсъдят потенциала за устойчивото интегриране и развитие на бившите индустриални терени около ЖП ареалите между Сточна Гара и Гара Подуяне.

 

 

Стартира инициативата “Зеленият преход на Гарите”, която обединява институции, експерти, бизнеси и граждани в дискусия за създаването на споделена концепция за устойчивото развитие на ЖП ареалите и терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне. От началото на годината до момента е извършен пространствен урбанистичен анализ на терените и е проведено мултидисциплинарно архитектурно студио с участие на различните катедри от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). То се провежда в програмата от активности за 80-годишнината на УАСГ и включва и международни академични работилници с участието на ETH Zürich, Politecnico di Milano и Universita degli studi di Napoli.


Предстояща кулминация в проекта е събитието “Станция София” в сградата на Сточна Гара на 20-ти юни, което включва изложба на студентските проекти за развитие на терените, работилници с участие на международни експерти и дискусии с представителите на институциите и заинтересованите страни в проекта. Резултатите от дискусиите спрямо анализа и академичните проекти ще бъдат обобщени в доклад, който включва следващи стъпки и предложения за развитие на проекта.

Инициативата за проекта е на главния архитект на Столична община Здравко Здравков, а координатор — мултидисциплинарният екип на ГРАДОСКОП с подкрепата на “Аргус 01” в диалог с Министерство на транспорта, Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) и Български държавни железници (БДЖ). Целта е да се предложи план за възможното развитие на бившите индустриални пространства в района на Сточна Гара и Гара Подуяне и тяхното интегриране в активния живот на града.

Потенциалът на бившите индустриални терени

Като официален партньор на инициативата Новия Европейски Баухаус на Европейската Комисия, екипът на ГРАДОСКОП търси решения за налагане на приобщаващи процеси за създаването на по-устойчива, по-красива и по-включваща градска среда. Основни цели на “Зеленият преход на гарите” са насърчаване на диалога и обмена на идеи и обединението на различните заинтересовани страни около една обща цел, свързана с развитието на потенциала на тези терени като мултифункционални градски пространства, съобразени с природните и икономически дадености на територията.

 

“Дългосрочната стратегия за развитие на Столична община е София да се развива като компактен град, за да можем да подобрим придвижването и качеството на средата в града.”, споделя Главният архитект на Столична община Здравко Здравков за инициативата. “Можем да черпим опит и вдъхновение от многото столици, които успешно са интегрирали и усвоили своите бивши индустриални терени. ЖП транспортът е най-екологичният начин за придвижване и ще играе все по-голяма роля в бъдеще, но терените около него трябва да бъдат интегрирани по-добре в градската среда. Този терен от Сточна Гара до Гара Подуяне е една изключителна възможност да развием нови мултифункционални пространства в центъра на града. Това ще ни помогне да работим и за преодоляването на сегрегацията между по-бедната и по-благоустроената част на града, които в София са разделени отчетливо от ЖП линиите и канала на Владайска река.”


Първи стъпки в инициативата

Проектът “Зеленият преход на Гарите” стартира в началото на тази година и се развива в 4 фази: 1. пространствен анализ; 2. архитектурно студио за студенти, завършващи архитектура или урбанизъм в УАСГ; 3. Дискусии и работилници по време на събитието “Станция София” в сградата на Сточна Гара и 4. финален доклад, който ще обобщи всички изводи и резултати от усилията положени през първата половина на годината.

Архитектурното студио, проведено през март тази година е академична колаборация между УАСГ, ETH Zürich, Politecnico di Milano и Universita degli studi di Napoli. Студенти от четирите университета паралелно изследват сценарии на адаптивна градска инфраструктура в своите съответни контексти и обменят опит, задавайки си насоки за мислене и експериментиране с темата за преизползване на бивши индустриални територии. По повод 80-годишнината на УАСГ, това студио за първи път обединява студенти от 5 катедри на архитектурния факултет, които работят интердисциплинарно и доказват способността на университета да се адаптира към променящите се академични тенденции и да води диалог с други водещи европейски университети.


Програмата на събитието “Станция София”

Чрез интерактивна изложба ще бъдат представени разработените концепции за развитие на терените от студентите на УАСГ. Идеите ще бъдат дискутирани с представители на институциите, студенти, преподаватели,  експерти и гости от бизнес средите. Отворената програма на събитието започва в 17:00 с презентация на проекта и примери от международни експерти с опит в регенерацията и устойчивото и включващо развитие на градски пространства. Това са ROTOR DC, Denkstatt Switzerland, 1010 Architecture and urbanism и 51N4E, известни със своите иновативни практики в сферата на кръговата икономика и устойчивото градско планиране. Събитието ще завърши с обобщение на резултатите от процеса и представяне на възможни следващи стъпки.

Изложбата на студентските проекти на тема “Зеления преход на гарите” ще може да бъде разгледана в сградата на Сточна Гара на ул. Владайска река 2 всеки ден от 21 до 24.06. между 13:30 и 17:00 ч.

Всички, които имат интерес да се включат в събитието и eкспертната дискусия за бъдещото развитие на терените в района на Сточна Гара и Гара Подуяне, могат да се регистрират за участие в събитието “Станция София” на: https://www.eventbrite.com/e/359431558467?fbclid=IwAR2VuDHtXSbG6sH2PiBUPxnjgAU3PCkGN2Xm5_ZfHUm2EPOp6CN9HcQRAHE 


За повече информация:

 Моника Маркова

monika@imp-act.agency

+359 88 4747501