„Топлоцентралата“ получи разрешение за строеж

липсва
Дата на публикуване: 13.09.2018

Столична община одобри инвестиционните проекти и издаде разрешение за строеж за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в Център за независими изкуства и култура.

През 2017 година беше проведен конкурс за идеен проект за обекта, в който участваха 61 колектива. Международното жури определи за победители арх. Мариана Сърбова и арх. Антон Колев.

Новият център трябва да осигурява условия за широк набор от артистични прояви  -  театрални постановки, музикални и танцови събития, изложби, образователни и социални дейности. Проектът е естествено продължение на няколкогодишни проучвания на група артистични организации, обединени в инициативата “Топлоцентрала  -  център за съвременни изкуства”.

В началото на месец октомври ще бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител на строителството на обекта. Предстоят и обществените поръчки за избор на доставчици на оборудването, изпълнител на строителния надзор и др.

Целта на Столична община е центърът да отвори врати преди края на 2019 година.