Проведено е представяне на ИОУП за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен и СПУП за разклонението до кв. Слатина

липсва
Дата на публикуване: 16.04.2021

Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община  и Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ на 15.04.2021 г. бе проведено представяне на проектите в дигитална среда.

Можете да се запознаете с видео записа от проведеното представяне на 15.04.2021 г. на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=3eHMjph2z1w

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн)

За участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ ще се проведе на 22.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

Заключителните дискусии ще се проведат в дигитална среда (онлайн)

За участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ ще се проведе на 12.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

 За участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

 

За Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“ заключителната дискусия ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 12.05.2021 г. от 17.30 ч.,на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

С материалите можете да се запознаете на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

Видео 1 - въвеждащо

Видео 2 (Слатина)

Видео 3 (Младост)

 

Бързи връзки към материали:

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електро-транспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електро-транспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Решение на МОСВ_EO-2

Становище на Министерство на културата

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЗГРЕВ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИСКЪР

ЗАПОВЕД-РАЙОН ПАНЧАРЕВО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ПОДУЯНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НОВИ ИСКЪР

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЕРДИКА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НАДЕЖДА

ЗАПОВЕД-РАЙОН СТУДЕНТСКИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СРЕДЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВИТОША

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ЗАПОВЕД-РАЙОН БАНКЯ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ТРИАДИЦА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЛИНДЕН

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛЮЛИН

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ВРЪБНИЦА

ПУП-СП - ИПУР, ИПР на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ