Откриване на производство по обявяване на "Схема (обща и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени)" на територията на ЦГЧ.

липсва
Дата на публикуване: 01.11.2017
    
   На основание чл.66, ал1 и ал.2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по  одобряване  на „Схема (обща и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени)” на територията на ЦГЧ.

  Схемата е изработена по възлагане на Столична община и има за цел да увеличи обществените места в ЦГЧ, предвидени за предоставяне на информация от културния афиш на Столична община.
   Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в производството по одобряване на схемата,  чрез представяне  на писмени предложения и възражения, съгласно чл. 69, ал.1, т.1. от АПК. Предложенията и възраженията могат да се изпращат до 03.12.2017 год. на адрес: София 1000, ул. "Сердика" 5, Направление „Архитектура и градоустройство”, както и на електронния адрес на НАГ – office@sofia-agk.com, относно: Схема за обществени информационни елементи (тристени).


ОБЩА СХЕМА

ПОДРОБНИ СХЕМИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13