Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 11.03.2021 г. /четвъртък/

липсва
Дата на публикуване: 09.03.2021
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

1. Транспортен анализ за обезпечаване на транспортно обслужване към ПУП-РУП за УПИ I-18 „за административна сграда“, XV-9 „за административна сграда“ и XVI-10, 17 „за административна“, кв. 179, м. „Западно направление – етап метростанция 5-7“, район „Възраждане“;
2. Транспортен анализ за обезпечаване на транспортно обслужване на обект: Многофункционални сгради, УПИ I-5448, 5449 и УПИ II-5448, кв. 170а, м. „Студентски град“, район „Студентски“;
3. Транспортен анализ за обезпечаване на транспортно обслужване на обект: Хотел, многоетажен паркинг, многофункционална зала за събития и мероприятия в УПИ III-42, 154, 155, 156, кв. 11, м. НПЗ „Искър – Север III“, район „Искър“;
4. Транспортен анализ за обезпечаване на транспортно обслужване на обект: Комплекс от многофамилни жилищни сгради в УПИ V-1017, 1018, кв. 50, м. „ГГЦ Зона В-17“, район „Сердика“;
5. Транспортен анализ за обезпечаване на транспортното обслужване на обект: Жилищна сграда с ателиета за индивидуална творческа дейност, магазини, фризьорски салон, фитнес, кафене, подземни гаражи и помещение за трафопост – етапно строителство“ в УПИ І-3264, 3289, кв. 9, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.

Поради създалата се обстановка в цялата страна и ограничаване на разпространението на СОVІD-19, заседанието на ОЕСУТ ще се проведе от разстояние, като се осигурява дистанционно участие. Заседанието ще се проведе на 11.03.2021 г. (четвъртък) от 16:00 часа в сградата  на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5.

ЗАПОВЕД

Материали по т. 1

Обяснителна записка

ПУП

РУП

РУП

РУП

 

 

Материали по т. 2

Обяснителна записка

ВИЗА

ВИЗА

 

Материали по т. 3

Обяснителна записка

ВИЗА

 

Материали по т. 4

Транспортен анализ

ВИЗА

 

Материали по т. 5

Трафик анализ

ВИЗА