ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА

липсва
Дата на публикуване: 30.05.2017

На 29-ти и 30-ти май 2017-та година в сградата на Френския културен институт се проведе „Обществен форум за зелена столица“. Организатори на събитието са Столична община и Посолството на Република Франция в България.

Събитието беше открито от Кмета на Столична община - г-жа Йорданка Фандъкова и Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Република Франция в България. По покана на Главния архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков пристигна и Ерик Жан Батист - Заместник - Директор Дирекция „Териториално планиране“ - Община Париж.

Събитието имаше основната задача да разгледа подходите за изграждане на по-устойчив и привлекателен град за всички граждани, чрез проактивна стратегия за мобилност и градско планиране. За тази цел бяха поканени водещи експерти от България и Франция, които да споделят своя опит и да спомогнат за дефинирането на по-добри стратегии в областта.

Програмата включваше презентации и панел-дискусии в рамките на двата дни, като на 29-ти май се представиха възможности за урбанистично планиране за устойчивост, чрез стратегическо преосмисляне на приоритетите, актуални подходи към развиването на публичното пространство, примери за рехабилитацията на индустриални терени и за превръщането им в приятни за жителите на града обществени места. На 30-ти май бяха обсъдени различни насоки за намаляване на присъствието на частните превозни средства в сърцето на града и осигуряване на заместващи решения, насочени по-специално към екологичната и колективната мобилност.

Главният архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков представи презентация, като подчерта необходимостта от промяна в системата за планиране на градска среда и приоритетите, с оглед постигането на по-устойчива градска среда.

Презентация представи и Заместник- Кмета по транспорта г-н Евгени Крусев на тема „Политика за устойчива градска мобилност“.

 На форума бяха засегнати и въпроси, касаещи високите сгради, транспортното им и инфраструктурно обезпечаване, подходите за създаване на „Град за хората“, развитието на публичните пространства, необходимостта от внедряване на нови технологични решения за колективната и еко-мобилността.

Водещи специалисти от Франция представиха примери на Париж и Нант за проактивно планиране, стимулиране на устойчива мобилност и провеждането на политики на практика, както и инструментите на френските администрации за ангажиране на гражданското участие и създаване на ясни и ефективни правила. Специални гости на събитието бяха Ерик Жан Батист - Зам. - Директор Дирекция „Териториално планиране“ - Община Париж, г-жа Севрин Кашо - отговорник проекти "Проспектива на мобилността", Център за устойчива мобилност, Агенция за мобилността, Община Париж, г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш Заместник-Председател по транспорта, Метрополия Нант и Борина Андрю - Директор в Wilmotte & Associes.              

Събитието се превърна в платформа за широк публичен дебат между страните, участващи в изграждането на градската среда – граждани; НПО; инвеститори; компании, предлагащи технологични решения и др.

Презентациите на експертите участвали в „Обществен форум за зелена столица“ можете да видите тук:

Презентация на Арх. Здравков

Презентация на Ерик Жан Батист

Презентация на Борина Андрию

Презентация на Съюз на урбанистите в България

Презентация на Евгени Крусев

Презентация на Жан-Франсоа Рьотиер

Презентация на Севрин Кашо

Презентация на Мартин Заимов


 

aveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave