НАГ с награда за II място в категория „Технологични решения за открито управление и адмиистративно обслужване“ по Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“

липсва
Дата на публикуване: 15.12.2023

Направление „Архитектура и градоустройство“ спечели II място в категория „Технологични решения за открито управление и адмиистративно обслужване“ на церемонията по награждаване на 15.12.2023 г., по проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, оператина програма „Добро управление“.

Въвеждането на електронния съгласувателен лист в Системата за изготвяне на административни актове осигурява бързата обработка на постъпилите заявления. Ползата от въвеждането му е огромна  по отношение скъсяването на сроковете за получаване на становища при провеждането на вътрешноведомствени съгласувателни процедури при обработката на заявления, свързани с  градоустройствени процедури. Към 12.12.2023 г. обработените преписки в законоустановения срок са с 90 % повече, спрямо тези през 2021 г., когато становищата от експертите се изготвяха на хартиен носител.

За периода 01.01.2023 – 12.12.2023 г. от дирекция „Контрол и мониторинг“ са дигитализирани, проверени и публикувани общо 10391 административни акта и документи (в т.ч. актове издавани от НАГ и всички 24 районни администрации на СО). В раздел „Дигитален архив на Подробни устройствени планове“ през последното тримесечие са проверени и публикувани над 159000 файла, съдържащи заповеди, графики и визи за проектиране.

Електронните регистри на НАГ съдържат общо над 336 000 публикувани файла.

Към 12.12.2023 г. базата данни на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ съдържа общо над 5 040 000 файла.

 

Направление „Архитектура и градоустройство“ благодари на Института по публична администрация за признанието, защото това ни мотивира да развиваме и надграждаме съществуващата система, за да стане още по-удобна и модерна!