Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав на 13.04.2017 г. /петък/ от 13.00 часа

липсва
Дата на публикуване: 05.04.2018

 

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред:

 

1.Предварителен проект за жп трасе от гара Подуяне до гара Биримирци.

 

2.Проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“).

 Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 13.04.2017 г. /петък/ от 13.00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

Материали към точка 1

Ген план

Надлъжен профил

Напречен профил 1

Напречен профил 2

Напречен профил 3

Напречен профил 4

Напречен профил 5

Напречен профил 6

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

Материалите към точка 2 можете да разгледате ТУК