Започна изграждането на „Зеления коридор на здравето“ в район „Надежда“

липсва
Дата на публикуване: 25.07.2023

Днес с водосвет и тържествена церемония започнаха строителните дейности по изграждането на „Зеления коридор на здравето в район „Надежда“. На събитието присъстваха г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, г-н Георги Георгиев – председател на Столичния общински съвет, арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“, общински съветници, кметове на райони, граждани от район „Надежда“.

Зеленият коридор на здравето представлява пешеходен маршрут, който ще свърже парк „Надежда“ със Северен парк посредством поредица от природосъобразни намеси в обществените пространства, осигуряващи по-качествена среда на обитаване за жителите на кварталите „Толстой“, „Свобода“, „Надежда“ 2. Местните жители участват активно в целия цикъл по изпълнение на проект ,,URBiNAT” – от първоначалното изследване на района, през последвалото проектиране и предстоящото благоустройство.

Обектът се осъществява в рамките на Проект „URBiNAT“ - „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ и е финансиран изцяло по схема „Демонстриране на иновативни природосъобразни решения в градовете“ на  програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.  София е водещ град в проекта заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), като в консорциума участват още градовете Брюксел (Белгия), Хойе Тааструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения), както и научни и неправителствени организации от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия.

Коридорът включва основно трасе с дължина 2590 м и площ 7300 м2, по чието протежение са разположени четири основни зони за намеса с насищане на обществено-обслужващи функции. Предвижда се реконструкция на съществуващия пешеходен мостпри парк ,,Надежда“, даващ начало на основното трасе. В бъдещата зона ,,Зелен площад“, където се проведе и  церемонията по откриване на строителната площадка за целия Коридор, ще бъде изграден зелен амфитеатър заедно с кътове за отдих и социализиране на открито. Зона ,,Жива вода“, разположена при 15 СУ ,,Адам Мицкевич“, акцентира върху различни приложения за минералния извор в двора на училището. Там ще бъде изградена зелена класна стая и учебна оранжерия, отоплявана чрез минерална вода. В бъдеще се предвижда и изграждане на плувен басейн, чиято първа стъпка беше организираният в рамките на Проект ,,URBiNAT” студентски архитектурно-градоустройствен конкурс за идеи и за който стартира процедура по изменение на подробния устройствен план. Сред елементите на зоната са и фитнес съоръжения на открито, както и кучешка градинка по предложение на местни жители. Следващата зона ,,Енергия за здраве“ предвижда реконструкция на детски площадки и възстановяване на мултифункционални спортни игрища, а четвъртата зона ,,Съвмясто“ ще включва разнообразни кътове за активен и пасивен отдих на открито и игри.

Проектът е фокусиран върху интегрирането на периферните, недостатъчно социализирани градски части чрез създаване на иновативен и приобщаващ каталог от решения, базирани на природата. Интервенциите са съсредоточени върху иновативното ползване на общественото пространство, за дa се създадат съвместно с гражданите нови градски, социални и базирани на пpиpoдaтa отношения. 

Бюджетът за реализиране на проекта е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, а крайният срок за приключване на проекта е 31 март 2024 година.