Темплейти за графично оформяне при изработване на подробни устройствени планове и техни изменения

липсва
Дата на публикуване: 17.06.2019

Във връзка с подобряване качеството на работа и улеснение на проектантите, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи темплейти за графично оформяне при изработване на подробни устройствени планове и техни изменения.

Темплейтите са разработени в DWG и PDF формат и могат да бъдат изтеглени от ТУК