Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията

липсва
Дата на публикуване: 16.01.2019

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и техните изменения, ще се проведе на 23.01.2019 г. (сряда), 16:00 часа, ул. „Сердика” № 5, зала 206, ет. 2, при следния дневен ред:

1. „Изработване на проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”, район „Лозенец”

 Материали

1.Комуникационно-транспортна схема - част Пътна

2.Типови напречни профили - част Пътна

3.Варианти за решение на бул. Филип Кутев

4.Обяснителна записка