РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНКУРСА „ЖИВА ВОДА“ ПО ПРОЕКТ УРБИНАТ

липсва
Дата на публикуване: 25.11.2022

След преведеното онлайн и на място гласуване за определяне на наградата на гражданите в студентския конкурс „ЖИВА ВОДА“, който  се проведе в рамките на проект „УРБиНАТ“ жителите на район „Надежда“ избраха ПРОЕКТ 1 - екип CREATIVE VISIONS - Александър Прегьов, Фати Тахчиева, Дария Георгиева, Виктория Иванова за свой фаворит с 47.6 % от всички 225 гласа!

Специалната награда от името на жителите на район Надежда за екипа CREATIVE VISIONS е премия в размер на 2000 лв., осигурена от организаторите на конкурса като част от проект „УРБиНАТ“.

Всички коментари и посочени предимства на проектите ще бъдат систематизирани и предоставени на местната управа с цел по възможност съобразяване при реализацията на проекта за басейн с минерална вода на това място.

Представянето на студентските проекти се състоя чрез онлайн анкета и на мястото, отредено за изграждане на минералния басейн, а именно зад 15-то СУ „Адам Мицкевич“.

Архитектурно-градоустройствени разработки са дело на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Висшето строително училище (ВСУ) ,,Л. Каравелов”. Те са част от проведения студентски конкурс, който се реализира в рамките на проекта „УРБиНАТ“ – „Прилагане на иновативни природосъобразни решения в градовете“ по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

 

Честито на победителя - екип CREATIVE VISIONS!

Благодарим на всички, които дадоха своя глас и споделиха мнения, както относно представените идеи, така и към реализацията на подобен проект за басейн на това място.

Повече информация за конкурса ЖИВА ВОДА можете да откриете на официалната му страница:
https://konkurs-baseyn-nadezhda.eu/

Повече информация за проект УРБиНАТ можете да откриете на официалната му страница:
https://urbinat.eu/

Както и във Фейсбук:

https://www.facebook.com/URBiNAT