Гл.арх. на СО Здравков: ”Готов съм с делата си, да застана зад спазването на закона.“

липсва
Дата на публикуване: 08.12.2016

Разочарован съм от факта,  че новият кмет на район Младост, г-жа Иванчева, не уважи кръглата маса и не пожела диалог с Камарата на архитектите в България, представителите на собствениците на имоти в района, възложителите, както  и представителите на неправителствените организации…“

Прокурорската проверка установи, че не са извършени закононарушения при издаването на разрешението за строеж за квартал 27...“

 

 „Мораториумът върху строителството в район „Младост“ не е възможно решение“- това заяви категорично главният архитект на Столична община, арх. Здравко Здравков по време на кръглата маса организирана от Камарата на архитектите в България за обсъждане устройственото развитие, подробните устройствени планове и проблемите на застрояването в район Младост.

Разочарован съм от факта,  че новият кмет на район Младост, г-жа Иванчева, не уважи кръглата маса и не пожела диалог с Камарата на архитектите в България, представителите на собствениците на имоти в района, възложителите, както  и представителите на неправителствените организации. Всички сме тук, за да чуем мнението на всяка една от страните и да водим конструктивен диалог за излизане от тази трудна и неприятна за всички нас ситуация. За мен е изключително важно да чуя всяка една от страните. Не случайно поръчах и социологическо изследване, за да чуя мнението на хората, живущи около така наречената „кучешка“ полянка. За съжаление и този мой добронамерен акт,  беше направен опит да бъде осуетен и да се провали комуникацията ми с гражданите, като бяха откраднати близо 200 анкетни карти от две дами, представили се на гражданите за служителки на районното кметство…“

Архитект Здравков заяви още пред участниците в дискусията, че е неприемливо искането постъпило миналата седмица от г-жа Иванчева, да бъде допуснато с мотивирано предписание спирането на действието на цялостния план на местност „Младост 1“.

“….Представете си, че не сме в 2016-та, а сме в 2020-та и на мястото на г-жа  Иванчева е избран кмет на района, който ще защитава позициите на  всички собственици на възстановени имоти собственост на хората от Горубляне и Драгалевци. Той или тя, отново застава пред гражданите и заявява, че подробните устройствени планове не удовлетворяват всички искания и настоява плановете бъдат „отворени“, за да ги променят така, че да има 100 процента застрояване в частните имоти. Кой е прав и кой е крив в случая?...Влезлите в сила подробни устройствени планове на района са своеобразен „граждански“ договор и са единствения възможен начин за устойчивото развитие на града, защото са изработени след поредица от много тежки обществени обсъждания през недалечната 2008 г., при които застрояването в частните имоти е намалено в пъти….“

Главният архитект на Столична община информира присъстващите на дискусията, че допускането за изработване нов цялостен подробен устройствен план на местност „Младост 1“, ще блокира цялата територия на района за поне три години.

„…В  момента в Младост, имаме уникалната  ситуация, в която над 117 хил. кв. м.  частни имоти са включени в зелената система на града. Изключителна е опасността от „отварянето“ на плановете, защото от 117 хил. кв. м след 3 години могат да бъдат не 117, а само 17 хил., тъй като ще дадем възможност на всички тези собственици, чиито имоти не са били отчуждени през тези 8 години, отново да претендират за да влязат в режим на застояване….“

 Архитект Здравков подчерта, че не е необходимо нагнетяване на напрежение между страните в спора и единствения начин, по който може да се работи е спазването на Закона. Вариант за излизане от ситуацията, архитект Здравков вижда с подобряване на комуникацията между предприемачите и етажните собствености в комплекса, като строителите могат да поемат конкретни ангажименти за подобряване на градската среда. Другия възможен вариант е търсенето на свободни общински терени, които да дадат възможност за реализиране на застрояване, без създаване на обществено напрежение.

„…Вече започнахме поредица от разговори с хората от Младост 1, конкретно с терена попадащ между блок 19 и 20. Те приеха формата, под която да им се предложи реципрочен терен, който е извън зоната за комплексно застрояване.  Мисля че това е единствения възможен вариант за излизане от  ситуацията в момента, но блокиране на територията чрез налагане на мораториум е изключително опасно. В такъв случай общината няма да може да реализира, нито едно обществено мероприятие, нито детска градина, нито улица, нищо…“

По отношение на издаденото от него разрешително за строеж за жилищната сграда в квартал 27 или така наречената „кучешка“ полянка, архитект Здравков съобщи, че в началото на седмицата е направена прокурорска проверка. Прокурорската проверка е установила, че не са извършени закононарушения при издаването на разрешението за строеж за квартал 27, като въпреки всичко по изрично негово настояване е поискано допълнително преглеждане на проектната документация от ДНСК.

„…Възложил съм на ГИС-София да направят карта и анализ на всички имоти в комплекса за да има ясна картина на собствеността в Младост“, съобщи още арх. Здравков. Главният архитект апелира към присъстващите да се води добронамерен и градивен диалог, като подчерта, че архитектура и строителство не са мръсни думи. „Трябва да разрешаваме проблемните казуси един по един“ и допълни, че между 35-50 млн. лв. са необходими само за отчуждаване на частните терени, защитени с подробния устройствен план за зелени площи територии само в обхвата на комплекс „Младост…“

 „…Аз  съм готов с делата си да застана точно зад спазването на закона. Много внимателно трябва да се борави с думички като  мораториум. Всеки случай трябва да се разглежда индивидуално.  Където има кълба от проблеми, да започнат последователно да се разплитат…“- обобщи арх. Здравков.