Поставени са информационните елементи (тристени) за обектите на ул. „Граф Игнатиев“

липсва
Дата на публикуване: 09.08.2019

По време на ремонтните дейности в централната градска част на София – Зона 2 се проведоха множество срещи между представители на Столична община, собственици и наематели на търговски обекти на ул. „Граф Игнатиев“ и съседните улици. Във връзка с поетите ангажименти вече са поставени информационни елементи - тристени, съдържащи данни на български и на английски език за вида и местоположението на търговските обекти по „Граф Игнатиев“ и пресичащите я улици. Тристените се намират на следните места: - ъгъла на ул. „Граф Игнатиев“ с ул. „Княз Александър I“; - ъгъла на ул. „Граф Игнатиев“ с ул. „Георги С. Раковски“; - ъгъла на ул. „Граф Игнатиев“ с ул. „Цар Шишман“; - ъгъла на ул. „Граф Игнатиев“ с бул. „Васил Левски“. Всяко от информационните табла на тристените е с площ 4 кв. метра и предоставя информация на жителите и гостите на София за търговските обекти в съответния участък.