Стартира акция по премахване на незаконни кабели в София

липсва
Дата на публикуване: 07.08.2023

От началото на м. август започнаха действия по физическо премахване на незаконни кабелни линии по фасади на сгради на територията на София-град.

Дейностите се изпълняват, съгласно влезли в сила заповеди от НАГ-СО и договор, сключен между Столична община и фирмата-изпълнител „Софекострой“ ЕАД.

Предприетите действия са в резултат на дълга процедура по издаване и влизане в сила на заповеди за премахване на незаконни кабелни мрежи, разположени по фасади на сгради в целия град.

Планувано е почистване на кабели изградени върху стари и нови сгради, както и върху фасади на сгради-паметници на културата.

Акцията по принудително премахване започна от централните градски райони и ще продължи до изпълнение на всички над 80 броя Заповеди, включени в договора. Служители на Столична община осъществяват контрол на място. Освен демонтиране се извършва и почистване на премахнатите кабели.

В регистръра на Столична община са включени над 220 заповеди за принудително премахване на кабели.

Действията на Главния архитект на СО са насочени към предотвратяване на градското замърсяване с незаконни кабелни мрежи и подобряване на архитектурния облик на града. Почистването на въздушните кабели улеснява санирането на фасадите от собствениците.