Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 14.11.2018 г.

липсва
Дата на публикуване: 09.11.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряда/ от 13.00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж, при следния дневен ред:

1.    Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента“

Заповед

Материали

С материалите от предходното заседание на ОЕСУТ по същия проект можете да се запознаете ТУК