Заседание на ОЕСУТ – 28.09.2016 г.

липсва
Дата на публикуване: 19.09.2016

Обемно-устройствено решение за "Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и и помещение за трафопост" в УПИ I-10, 26, кв.536, м. "Зона Г-12", район "Оборище"

На 28.09.2016 г. от 15,00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, на ул. Сердика N5, в залата на 3 етаж ще бъде проведено заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на инвестиционни проекти в разширен състав.

Виж документи: 

Заповед

Заповед РД-09-09-80/19.09.2016г.

Чертежи

1_HRS_IP_SIT

2_HRS_IP_SIT_plan

3_HRS_IP_section1

4_HRS_IP_section2

5_HRS_Traffic

6_HRS_RUP_1-500

Документи

ВИЗА НИНКН

ВИЗА Сердика

ОЗ

HRS_IP_03

HRS_IP_Челна

Визуализации

hawkeye 1 color

hawkeye 2 color

VAMOS_Serdika_CGI08_Exterio_2a

VAMOS_Serdika_CGI09_Exterior Option A_02

VAMOS_Serdika_CGI09_Exterior - Option A_02_NIGHT