Насрочено е обществено обсъждане по проекта „Визия за София“

липсва
Дата на публикуване: 26.01.2017
        На 31.01.2017г. от 18.00 часа, в партньорство с Червената къща, ще се проведе обществено обсъждане на предложениеto за насоки за съставяне на дългосрочна визия за София и крайградските територии. Предложението е изготвено през януари от координационен екип към Направление "Архитектура и градоустройство".
       В екипа участват: Ангел Георгиев - софтуерен специалист; Божидар Иванов - социолог; Любо Георгиев - архитект; Магдалена Кирчева - урбанист и Христо Харлов - архитект. Работата по документа продължава, а неговата настояща версия е публично достъпна  тук.
      Координационният екип изготви предложението за насоки след поредица от публични срещи, на които граждански организации, експерти, администрация и бизнес споделиха мнение за това какви са възможностите за развитие на София, но и очертаха проблемите, чието разрешаване е необходимо да се търси. Екипът също така събра и синтезира редица съществуващи документи, които касаят управлението и планирането на града. Разгледани бяха и начините, по които други градове са съставили своите визии. Предложения за това, какво да включва и как да бъде изградена Визията, бяха получени и по електронната поща. Също така беше направен мониторинг на онлайн дискусиите, които протичат в този момент по темата за градското пространство, както и бе проведена публична онлайн анкета.
          Предложението за насоки описва начина, по който да бъде съставена Визия за София. То включва определение за визия, дефинира времевия и пространствения обхват, както и съдържа темите, които да бъдат засегнати във Визията. Основната част от документа се концентрира върху стъпките и принципите, които трябва да бъдат следвани, за да бъде съставена Визията, и завършва с описание на ефекта от нея.
          Изграждането на Визията ще е успешен процес само, когато той включва както широк кръг от специалисти от разнообразни области, така и граждани, които заедно да определят приоритетите за развитие на града. Координацията и сътрудничеството между структурите на администрацията и общуването им с експерти, неправителствени организации и отделни граждани е ключово за създаването на работеща и споделена концепция.

           Събитието ще се излъчва на живо на 31.01.2017 г. от 18.00 ч. с любезното съдействие на Streamer.bg  тук.