Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

липсва

Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обект

Интерактивно изготвяне на "Индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти“ можете да извършите безплатно, като регистрирате потребителски профил на електронната страница на НАГ. Как се регистрира потребителски профил можете да видите в секция Как да > Видео уроци> Как да регистрирам потребителски профил в портала на НАГ.

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД. Пълен текст на условията можете да видите ТУК