Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав на 11.06.2019 г.

липсва
Дата на публикуване: 04.06.2019


Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав при следния дневен ред:

1. Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента”.

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 11.06.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство”, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж.

Заповед

Засегната площ-сравнение

Надлъжен профил - директно трасе

Надлъжен профил - ПВ 1

Надлъжен профил - ПВ 2

Надлъжен профил - ПВ 3 и 4

ОБЗОРНА СИТУАЦИЯ

Обяснителна записка

Ситуация - пътен възел Летище (цветно)

Ситуация - пътен възел Летище

Типов профил - директно трасе и връзки