Ново в ISofMap

липсва
Дата на публикуване: 06.03.2019

С Решение N 67 на Столичния общински съвет от 14.02.2019 година е приета схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри.

Схемата се зарежда като отделен слой в ISofMap в тематичната карта на ОУП. Схемата се визуализира в мащаб 1:30000 и по-едри. Надписите на схемата се визуализират в мащаб 1:5000 и по-едри. Подробна информация от слоя можете да извлечете чрез бутон Информация.