Заяви обратна връзка с експерт

липсва
Дата на публикуване: 04.02.2021

Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи официален чат бот за потребителите на приложението “Viber”.

Ако желаете да получите допълнителна информация за движението на Вашето заявление е необходимо да посетите раздел "Заяви обратна връзка с експерт".
В случаите, когато администраторът неможе да даде допълнителна информация по заявлението, той ще Ви осигури възможност да получите обратна връзка от експерт на посочен от Вас телефонен номер.
За да стартирате кореспонденция отворете Viber на Вашето мобилно устройство, сканирайте QR кода и се присъединете. Научете повече във видеото: https://www.youtube.com/watch?v=xxe82zRDumE

Чатботът ще Ви помогне да намерите информацията, която търсите:

- Издадени административни актове от Главния архитет на Столична община и Главните архитекти на районните администрации на територията на СО. Информацията можете да намерите в раздел Регистри. Създадени са възможности за извършване на търсене по различни критерии, визуализиране на изображения на административните актове, както и връзка с Административна карта.

- Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление "Архитектура и градоустройство", достъпно за потребители на Android и IOS, което включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация. Приложението можете да изтеглите от раздел
Nag. Mobile".

-  Информация за подробни устройствени планове (ПУП) можете да намерите като посетите раздел
"Подробни устройствени планове". В този раздел можете да намерите данни за ПУП в процедура, както и влезли в сила ПУП. Информацията е систематизиранa в регистър с възможност за търсене по наименование, район, местност и статус на ПУП. Всеки подробен устройствен план съдържа документи, схеми и файлове, които могат да бъдат прегледани.

 - Ако желаете да заявите електронна услуга или да получите допълнителна информация за видовете услуги, предоставяни от НАГ, можете да намерите информацията в раздел
"Електронни услуги".
* Заявявайки изпълнение на услуга от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга,при условията на чл. 19 от ЗЗЛД. Пълен текст условията можете да видите тук: 
https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/967

- Ако сте завели документ в деловодството на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община може да направите справка за неговото състояние в раздел
"Справка в деловодство".