Методика за почистване на типови повърхности в градската среда

липсва
Дата на публикуване: 26.05.2023

По възлагане на Направление „Архитектура и градоустройство“ и в изпълнение на решение № 94 от 09.02.2023 г. на Столичния общински съвет е разработена методика за почистване на графити от типови повърхности на места, обекти и фасади на сгради.

В Методиката са разгледани различните варианти за почистване на графити, вкл. и на сгради, представляващи недвижими културни ценности, в зависимост както от вида и степента на замърсяване, така и от естеството на съответната повърхност. Определена е технологичната последователност на процесите за премахване на графити спрямо различните повърхности,   възможните препарати за премахване на бои за графити и препаратите за антиграфитна защита.

Методиката е разработена от експерта по реставрационно-консервационни дейности Райна Петкова и е одобрена от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Със съдържанието на методиката може да се запознаете тук.