Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 05.06.2017 г. /понеделник/

липсва
Дата на публикуване: 31.05.2017

Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 05.06.2017 г. /понеделник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж.

Дневен ред:

  1. Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. ж.к. „Борово”, кв. 288в, УПИ ІV-2060, УПИ ХІІІ-2060  и УПИ ХІV-2060, район „Красно село”.

ЗАПОВЕД - ДНЕВЕН РЕД

ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ

ПУП, ИПРЗ И РУП

ТРАНСПОРТНО ПРОУЧВАНЕ