Разгледайте плана „Мусман“

липсва
Дата на публикуване: 03.11.2017

    В раздел „Устройствени планове“ е публикуван Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“).

  С публикуването на този знаков за развитието на София и българското градоустройство план започваме да реализираме идеята за популяризиране на важни исторически документи на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“.

  Благодарим на екипа на Регионален исторически музей – София за предоставения материал и се надяваме на ползотворно сътрудничество и в бъдеще.